Välj ett av de 3 följande förloppen nedan

Välkommen.

Här på sidan hittar du tre olika undervisningsprogram som handlar om återanvändning av byggmaterial. Undervisningsmaterialet är utformat för användning i yrkesskoleundervisning och kan användas antingen som kompletta program eller som bidrag till undervisningen där de passar in.

Materialet är gratis att använda.

Introduktion

Undervisningsmaterial för det introducerande kursen om hållbarhet och återanvändning inom byggsektorn

Trä

Undervisningsmaterial för kursen om återanvändning av trä i byggsektorn

Tegel

Undervisningsmaterial för kursen om återanvändning av tegel i byggsektorn