Återanvändning av trä i byggbranschen

På denna sida hittar du undervisningsmaterial för undervisningsförlopp om återanvändning av trä i byggbranschen. Materialen ger en bred introduktion till ämnet inom ett antal teman.

Som lärare kan du sätta samman undervisningsförlopp efter behov eller följa aktiviteterna i den angivna ordningen.

Undervisningsaktiviteter: