Introkurs

Här på sidan hittar du 7 olika undervisningsmaterial för en introduktionskurs om hållbarhet och återanvändning inom byggsektorn. Materialen kommer att ge dig en bred introduktion till ämnet inom ett antal olika teman.

Som lärare kan du sätta samman undervisningsförlopp efter behov eller följa aktiviteterna i den angivna ordningen.

Undervisningsaktiviteter: