Om Skills4Reuse

Undervisningsmaterialet Skills4Reuse har utvecklats som en del av projektet Kompetenser för återanvändning inom byggsektorn, som syftar till att öka fokus på återanvändning av byggmaterial i de nordiska länderna.

För att säkerställa att nästa generation av hantverkare kan arbeta med återanvändning av byggmaterial, måste vi se till att de får teoretisk och praktisk erfarenhet av återanvändning och hållbarhet genom deras utbildning - och första steget på vägen är att de nordiska yrkesskolorna har tillgång till rätt undervisningsmaterial.

Målet med Skills4Reuse är att stödja utvecklingen av attityder, kunskap och praktiska färdigheter så att lärlingar och elever över hela Norden har kompetensen att bidra till en mer cirkulär byggbransch i framtiden.

Teamet bakom

Materialet på denna webbplats har utvecklats i samarbete med Nordic Sustainable Construction, Norion Consult och Kunskapscenter för Hantverk och Hållbarhet.

Projektpartners har fått hjälp från Trap Rose & Ekblad Rådgivande Ingenjörer och Biologer, Environice och Kathart, och materialet har testats på Herningsholm yrkesskola och Utbildningscenter Holstebro.

Nordic Sustainable Construction och projektet Kompetenser för återanvändning inom byggsektorn finansieras av Nordic Innovation under Nordiska Ministerrådet.

 

Kontakta oss:

Rikke Fischer-Bogason

NORION Consult

E-post: rfb@norion.dk

TACK TILL:

Ett stort tack till alla människor, företag, organisationer och institutioner som har bidragit till utvecklingen av undervisningsmaterialen:

BurntWood

NÆSTE skur

Byggeselskabet CF. Hansen

Winther A/S snedker og tømrer

Dansk Håndværk

Gamle Mursten

Genbrugs Sten

Fonden for Håndværkskollegier

CC Contractor

Nordstern

STARK

Kingo Karlsen A/S

P. Olesen A/S

Titan Nedbrydning A/S

J. Jensen Genbrug

Genbyg

TSCHERNING

DTU - Dansk Teknisk Universitet

Teknologisk Institut

VCØB - Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Lendager

DBI - Dansk Brandteknisk Institut

Købanhavns Universitet

Aarhus Tech

Jens Joel (S)