Återanvändning av tegel i byggbranschen

Här på sidan hittar du undervisningsmaterial för undervisningskurser om återanvändning av tegel i byggbranschen. Materialen kommer att ge en bred introduktion till ämnet inom olika teman.

Som lärare kan du sätta ihop undervisningskurser efter behov eller följa aktiviteterna i den angivna ordningen.

Välj din önskade ingång nedan