Översikt

På denna sida hittar du en översikt över allt undervisningsmaterial på hemsidan med en kort beskrivning av varje undervisningselements innehåll.

 

 

Introkurs 

Här på sidan hittar du 7 olika undervisningsmaterial för en introduktionskurs om hållbarhet och återanvändning inom byggsektorn. Materialen kommer att ge dig en bred introduktion till ämnet inom ett antal olika teman.

Som lärare kan du sätta samman undervisningsförlopp efter behov eller följa aktiviteterna i den angivna ordningen.

 

 Titel

Varaktighet

Innehåll

Verksamhet

1. Introduktionsvideo

45 min.

 

Syftet med introvideon är att lärlingarna ska bli medvetna om hantverkarens vikt i samhället och hantverkarens roll i relation till miljön. Börja med att titta på videon som introducerar ämnet. Under videon hittar du några uppgifter som lärlingarna kan lösa efteråt.

Film och uppgift

2. Återanvändning kontra återvinning - en diskussion i klassen

 

55 min.

 

I denna övning ska lärlingarna arbeta med begreppen återanvändning och återvinning för att förstå begreppen, använda dem och förstå skillnaderna mellan de två.

Läsning och uppgift

3. Fakta om konsumtion

 

50 min.

I denna övning tittar vi närmare på fakta om hur konsumtion påverkar världen. Konsumtionen handlar både om det man som individ köper och använder i sin vardag, men också om de produkter och material som används i sitt arbete. Det kommer att finnas texter, videor och illustrationer om konsumtion i denna uppgift.

Läsning och uppgift

4. Hantverkarens roll

45 min.

Syftet med denna övning är att ge insikt i och förståelse för hantverkares roll och viktighet i samhället.

Läsning och uppgift

5. För eller emot återanvändning i byggbranschen? - Debatt i klassen

 

45 min.

Denna uppgift syftar till att förbereda lärlingarna för att debattera fördelarna och nackdelarna med återvinning och hållbart byggande. Att tala och debattera med klasskamrater ger lärlingarna träning i att använda fackspråk och överväga vilka argument som finns på båda sidor av debatten och utmana sin egen åsikt om återvinning och hållbart byggande på vägen.

Debattuppgift

6. Det cirkulära byggandet

25 min.

Här får lärlingarna mer kunskap om principerna bakom hållbart byggande när Noah undersöker vad cirkulärt byggande innebär och hur man kan arbeta med selektiv nedrivning. Dessutom lärs det mer om skillnaden mellan "återanvändning" och "återvinning".

Video och quiz

7. Materialets kvalitet och design för demontering

 

45 min.

Syftet med denna övning är att lära lärlingarna hur de kan undersöka materialens kvalitet och vad skillnaden är mellan nya och återanvända material. Dessutom hur de kan bygga på ett sätt så att saker kan skiljas åt och återanvändas med hjälp av principen "design för åtskiljande".

Film och uppgift

 

 

Trä

På denna sida hittar du undervisningsmaterial för undervisningsförlopp om återanvändning av trä i byggbranschen. Materialen ger en bred introduktion till ämnet inom ett antal teman.

Som lärare kan du sätta samman undervisningsförlopp efter behov eller följa aktiviteterna i den angivna ordningen.

 

 Titel

Varaktighet

Innehåll

Verksamhet

1. Kunskap om trä - ett genialt material

 

60 min.

Den här sidan kan användas för att lära mer om hur trä kan bidra till att göra världen till en mer hållbar plats. Det handlar om att använda träet på bästa möjliga sätt och så länge som möjligt, så att det blir mindre spill, mindre avverkning och mindre påverkan på miljön - samtidigt som vi säkerställer att vi har tillräckligt med träd för oss nu och skogar för framtida generationer.

Läsning och 2 uppgift

2. Varför återanvända trä?

 

 30 min.

Den här sidan ger lärlingarna mer kunskap om varför vi bör återanvända trä, när Noah träffar Niels Jakubiak Andersen, som arbetar med återanvänt trä på nya och spännande sätt på företaget NÆSTE.

Film och uppgift

3. Farliga ämnen i träprodukter

 

45 min.

På denna sida kan lärlingarna läsa mer om farliga ämnen i träprodukter, och längst ner på sidan finns en quiz där de kan testa sina kunskaper inom området.

Läsning och quiz

4. Design för demontering

 

25 min.

Nu ska lärlingarna lära sig mer om principen "design för åtskiljande".

Film och uppgift

5. Design för demontering - konstruktionsritning

 

2 t. 40 min.

I den här övningen ska lärlingarna utföra konstruktionsritningar och teckningar med fokus på principerna kring design för åtskiljande. Ritningarna ska användas i nästa övning, där en modell ska byggas utifrån ritningsmaterialet.

Läsning och uppgift

6. Bearbetning av material

 

7 t.

I denna uppgift ska lärlingarna bygga en modell som fokuserar på design för åtskiljande. Uppgiften görs i förlängningen av aktiviteten Konstruktionsritning, där de har skapat konstruktionsritningar för att utföra en modell.

Byggande, reflektionsfrågor, presentation, feedback och utvärdering

7. Lagstiftning, brand och statik

 

25 min.

Videon kommer att presentera lärlingarna för lagstiftning om och krav på återanvänt trä.

Film och quiz

8. Var kan materialet användas?

 

3 timer

I den här övningen ska lärlingarna förhålla sig till ett antal material i återanvänt trä, som kommer från selektiv nedrivning. De ska komma med förslag på hur de kan användas i en byggnad eller en konstruktion. Övningen följer videon om Lagstiftning, brand och statik.

Uppgift

9. Hantering av begagnade materialer

 

40 min

I denna uppgift ska lärlingarna arbeta med hantering av använda trämaterial. Uppgiften utgår från att man arbetar med rent trä utan kemikalier och farliga ämnen.

Läsning och uppgift

10. Varför ska vi återvinna trä?

 

45 min.

I denna uppgift ska lärlingarna debattera fördelar och nackdelar med återanvändning av trä och dra nytta av all den kunskap de hittills har fått om återanvändning av trä i byggbranschen.

Debattuppgift

 

 

Tegel

Här på sidan hittar du undervisningsmaterial för undervisningskurser om återanvändning av tegel i byggbranschen. Materialen kommer att ge en bred introduktion till ämnet inom olika teman.

Som lärare kan du sätta ihop undervisningskurser efter behov eller följa aktiviteterna i den angivna ordningen.

 

 Titel

Varaktighet

Innehåll

Verksamhet

1. Materiel och kombinationer

45 min.

En video om varför tegelmaterial är särskilt lämpliga för återanvändning, samt vikten av material och kombinationer.

Video, läsning och uppgifter

2. Casestudie om återanvändning och återvinning

 

 65 min

Lär dig skillnaden mellan återanvändning och återvinning genom exempel på båda. Syftet är att ge lärlingarna en förståelse för vad återanvändning och återvinning är genom att titta på olika exempel både från byggbranschen och vardagen.

Läsning och uppgift

3. Återanvändning av tegel

 

1t. og 25 min.

Här finns mer kunskap om varför och hur man återanvänder tegel.

Video, läsning och uppgift

4. Design för demontering

 

45 min.

Lär dig om design för åtskillnad och vilka fördelar det ger när man bygger med tegel.

Läsning och uppgift

5. Kan det återanvändas?

 

20 min

En quiz om använda material: Ska de återanvändas, återvinnas eller deponeras?

Quiz och uppsummering

6. Orienteringsrunda

 

5t.

I den här uppgiften ska lärlingarna arbeta i grupper och hitta platser i sitt lokala område där de kan få tag på återanvänt tegel. Syftet är att undersöka möjligheterna att använda dessa material i nybyggnads- eller renoveringsprojekt.

Utredning, besök och intervju, insamling

7. Projektera en tegelvägg

 

1t. 40 min.

I det följande ska lärlingarna projektera en provvägg i tegel. De ska senare mura provväggen, och syftet är att ge dem en överblick över hur provväggen ska utformas, vilka material som ska användas och hur mycket material som ska användas.

Förberedelse och uppgift

8. Uppbyggnad

4t.

Lärlingarna ska nu börja utföra provväggen de ritade i den tidigare uppgiften: Projekt en tegelvägg.

Förberedelse, praktisk uppgift och samling

9. Nedbrytning

 

2t.

Lärlingarna ska nu börja bryta ner provväggen, och de ska under tiden förhålla sig till svårigheten med nedbrytningen för varje fält.

Förberedelse, uppgift och samling

10. Farliga material

 

60 min.

Syftet med denna artikel är att ge lärlingarna insikt i fall där tegel kan vara förorenat och därför inte kan återanvändas.

Förberedelse, uppgift och läsning

11. Begreppsquiz

30 min.

Syftet med quizen är att träna lärlingarnas förståelse och användning av begrepp inom återanvändning och återvinning.

Quiz

12. Debatt om återanvändning av byggmaterial 

 

45  min.

I denna uppgift ska lärlingarna debattera fördelar och nackdelar med återanvändning av tegel.

Debattuppgift