5. För eller emot återanvändning i byggbranschen? - Debatt i klassen

Debatt om hållbart byggande och återanvändning av byggmaterial

Föreställ dig att du ska arbeta för en byggmästare. Denna byggmästare är inte positivt inställd till att arbeta med återanvändning och återvinning. I denna uppgift ska du förbereda dig för att debattera fördelar och nackdelar med återanvändning och hållbart byggande. Att prata och debattera med dina klasskamrater kommer att träna dig på att använda facktermer, få dig att överväga vilka argument som finns på båda sidor av debatten och utmana din egen inställning till återanvändning och hållbart byggande under vägen.

Lärarhandledning

5. Introduktion_SE.docx

Debattuppgift (45 min.

Del 1 (15 min.)

I den första delen av uppgiften ska ni två och två komma på argument för och emot ökad hållbarhet. Ladda ner filen "ämnen" (till höger) och skriv minst 5 argument för eller emot hållbarhet baserat på dessa ämnen. Se till att utveckla era argument så väl ni kan.

Del 2 (15 min.)

Presentera era ämnen för klassen. Läraren skriver upp ämnena på tavlan och skriver era argument för och emot hållbarhet under varje kategori. Ni får gärna bidra med motargument under presentationen.

Del 3 (15 min.)

Nu ska ni var och en välja de fem argument som ni anser vara de starkaste. Dessa argument kan både vara för och emot hållbarhet.

När ni har valt era argument samlas ni hela klassen igen och diskuterar vilka argument ni slutligen valde och vad deras relevans och betydelse är för hållbarhet.

Varaktighet: 45 min.

Material för övningen:

Ämnen och inspiration_SE.docx