1. Introduktionsvideo

Syftet med introduktionsvideon är att du och din klass blir medvetna om hantverkarens betydelse i samhället och hantverkarens roll i relation till miljön.

Börja med att titta på videon som introducerar er till ämnet. Under videon hittar ni några uppgifter som ni kan lösa efteråt.

Lärarhandledning

1. Introduktion_SE.docx

Hantverkarens roll

Du har nu sett introduktionsvideon där en forskare, en samhällsinsatt politiker och en förebild som arbetar med återanvändning har delat sina åsikter om varför hantverksutbildningar är viktiga och hur man kan använda sin utbildning för att göra skillnad.

Syftet med de följande uppgifterna är att du och din klass ska överväga och reflektera över hantverkarens betydelse i samhället och hantverkarens roll när det kommer till miljön.

Varaktighet: 45 minuter

Film: 5 minuter

Uppgift: 40 minuter

 

Uppgift - hantverkarens roll (40 min.)

Du ska nu besvara följande frågor. Se till att skriva ned dina svar så att du kan använda dem senare. Du kan gärna kopiera frågorna till Word så att det blir lättare att skriva dina svar under varje fråga.

1. Arbeta självständigt (15 min.)

  • Beskriv varför du har valt en hantverksutbildning. Finns det något du har hört i videon som du tycker är relevant för varför du vill bli hantverkare?
  • Beskriv med egna ord hantverkarens roll i samhället och beskriv tre områden i samhället där hantverkaren spelar en viktig roll.
  • Föreställ dig att du ska förklara ordet miljö för din kompis utan att få använda ordet miljö. Skriv ner din förklaring.
  • Vad är dina miljöintressen? Det kan vara inom ditt yrke, din vardag eller världen generellt.

2. Med en klasskamrat (5 min.)

  • Berätta dina svar för din klasskamrat.
  • Har ni något gemensamt?

3. Beskriv själv: Hur kan hantverkare delta i utvecklingen? (10 min.)

  • Hur tror du att man med en hantverksutbildning kan bidra till att förbättra miljön? Skriv ner minst två situationer där hantverkaren kan hjälpa till att förbättra miljön.
  • Vad krävs för att du och hantverkare generellt ska kunna bidra bäst till att förbättra miljön?

4. Presentation för klassen (10 min)

  • Presentera några av dina bästa svar för klassen från de första två uppgifterna. Hade ni något gemensamt?
  • Diskutera hur hantverkare kan bidra till att förbättra miljön och vad som krävs för att det ska ske mer i framtiden.