Materialets kvalitet och design för demontering

Här kan ni lära er hur ni kan undersöka materialens kvalitet och vad skillnaden är mellan nya och återanvända material. Dessutom kan ni lära er hur ni kan bygga på ett sätt så att delar kan tas isär och återanvändas med hjälp av principen "design för demontering".

Se videon och gör sedan uppgiften nedan.

Lärarhandledning: 

7. Introduktion_SE.docx

 

Uppgift (40 min.)

Du ska nu besvara följande frågor. Se till att skriva ner dina svar så att du kan använda dem senare. Du kan gärna kopiera frågorna till Word för att lättare kunna skriva dina svar till varje fråga.

I par om 2 personer: 30 min

  1. Undersök och beskriv med egna ord vad en CE-märkning är.
  2. Kom med exempel på god och dålig kvalitet på produkter från din vardag. Vad innebär god kvalitet och vad innebär dålig kvalitet?
  3. Undersök vad som krävs för att en byggprodukt ska kunna CE-märkas (Sök på internet efter byggproduktförordningen).
  4. Beskriv principen 'Design för demontering'.

Presentation och avslutning: 10 min.

Presentera era svar för varandra i klassen och utvärdera uppgiften.

 
 

 

Varaktighet: 45 minuter

Film: 5 minuter

Uppgift: 40 minuter