Design för demontering

Nu ska ni lära er mer om principen "design för demontering". Se först videon och lös sedan uppgifterna nedanför.

Lärarhandledning:

4. Trä_SE.docx

Uppgift

Ni har nu sett filmen och ska svara på några frågor om design för demontering. Kom ihåg att skriva ner era svar så ni kan presentera dem för klassen senare. Kopiera gärna frågorna till Word.

  1. Vad innebär design för demontering, och vilka andra ord finns det för det?
  2. Varför är design för demontering spännande att arbeta med?
  3. Hitta ett bra exempel på internet där principen design för demontering används. Förbered en presentation av ditt exempel där du förklarar varför du har valt detta exempel och hur design för demontering har använts.

Gemensam sammanfattning 

  1. Gemensam sammanfattning och presentation av era svar på uppgifterna.
  2. Presentera ditt exempel där principen design för demontering används för klassen.