Hantering av begagnade material

I denna uppgift ska du arbeta med hanteringen av begagnade trämaterial.

Uppgiften utgår från att vi arbetar med rent trä utan kemikalier och farliga ämnen. Trä som har tillsatts kemikalier eller ytbehandlats med färg som innehåller farliga ämnen måste miljö-utvärderas och tas bort från en byggnad innan material tas ut för återanvändning.

Lärarhandledning:

9. Trä_SE.docx 

Så här hanterar du begagnade material

Återanvänt trä och träprodukter kan variera mycket i ålder, dimension, kvalitet och potential för återanvändning. Ofta har återanvänt trä blivit försedd med olika saker som spik, skruvar, beslag, lim, fogmassa, murbruk och puts genom åren. När man tar trä som rivits för återanvändning finns det vanligtvis fortfarande många av dessa material kvar på träet. De måste avlägsnas från träet innan det kan återanvändas på nytt.

Varaktighet: 40 minuter

Läsning: 10 minuter

Uppgifter: 30 minuter

Bra råd för hantering av begagnat trä

 • Ta bort alla tillsatta material såsom spikar, skruvar, beslag, fogmassa och puts från träet.
 • Använd kofot, hammare, spackel, färgskrapa, stämjärn, skruvdragare etc.
 • Kom ihåg personlig skyddsutrustning som säkerhetsskor, skyddsglasögon, handskar, dammask mm.
 • Återanvänt trä kan - till skillnad från nytt trä och timmer - variera mycket i storlek och dimension. Toleranserna är större och kräver därför anpassning och efterbehandling.
 • Titta på träet och bedöm kärnstrukturen och träets ålder. Kontrollera träets kvalitet och överväg var det kan användas.
En haug med ulikt verktøy og spiker.

Uppgift (30 min.)

Ni ska nu reflektera över hur man bör hantera återanvänt trä med tanke på era tidigare erfarenheter av rivningar eller arbetet med återvunnet trä.

Kom ihåg att skriva ner era svar. Kopiera gärna frågorna till Word så att ni kan skriva svar på var och en.

Diskutera i grupper om 2 personer (20 min)

 1. Vilka erfarenheter har ni av att hantera och arbeta med återvunnet trä? Det kan till exempel vara i samband med renovering eller rivning av byggnadsdelar.
 2. Tänkte ni på om det kunde finnas farliga ämnen i trämaterialen ni arbetade med?
 3. Använde ni personlig skyddsutrustning, eller vad borde ni ha använt?
 4. Vilka verktyg och hjälpmedel använde ni för att hantera det återvunna träet?
 5. Vad tycker ni om att använda återanvänt trä?

Gemensam summering (10 min)

 1. Har någon arbetat med återvunnet trä utan att använda rätt skyddsutrustning?

  1. Varför gjorde ni i så fall inte det
  2. Vad skulle ha behövt ändrats för att ni skulle ha använt det
 2. Vilka är era erfarenheter av och åsikter om att använda återanvänt trä i praktiken?