Var kan materialet användas?

I denna övning ska du förhålla dig till ett antal material i återvunnet trä, som kommer från selektiv rivning. Du ska komma med förslag på hur de kan användas i en byggnad eller konstruktion.

Övningen hänger ihop med videon om Lagstiftning, brand och statik.

Lärarhandledning:

8. Trä_SE.docx

 

Foto: Naeste.dk

Foto: Genbyg.dk

Foto: Genbyg.dk

Foto: Genbyg.dk

Uppgift (3 timmar)

Förberedelse ensam: 45 minuter.

Titta noga på de 4 bilderna.

Föreställ dig att du får materialen utlämnade från nedrivningen av ett flerbostadshus.

Följande material finns tillgängliga:

 • 12 termofönster i trä på 920x1240 mm
 • 2 termiska dörrar i trä på 900x2100 mm.
 • 100 stycken balkar på 60x110x4800 mm.
 • 100 stycken massiva ekplankor på 20x140x1500 mm.

Med utgångspunkt från din kunskap från videon om lagstiftning, brand och statik, ska du nu komma med förslag och idéer till vilken typ av byggnad och vilka konstruktioner materialen kan användas till:

 1. Skriv ner dina idéer och skissa förslag på ett papper.
 2. Sök och undersök ytterligare information om vilken användning materialen passar bäst för. Materialen får gärna kombineras med andra återvunna trämaterial som du själv finner.

Tillsammans i grupper om 2-3 personer (105 minuter)

 1. Gå samman i grupper om 2-3 personer och visa era idéer och skissförslag för varandra.
 2. Diskutera möjligheter, fördelar och nackdelar med era olika skissförslag.
 3. Välj ett skissförslag som ni vill arbeta vidare med i gruppen.
 4. Utveckla den utvalda idén och undersök ytterligare information om möjligheter, lagkrav och användning av återvunnet trä i en byggnad. Ta reda på vilka möjligheter som finns och var det bäst ger mening att använda produkterna.
 5. Gör slutgiltiga skisser av er idé för en byggnad eller en byggnadsdel.

Presentation och avslutning (30 minuter)

 1. Presentera er slutgiltiga idé och skissförslag för klassen och läraren.
 2. Utvärdera modulen i klassen och kom med förbättringsförslag.

Varaktighet:

Ungefär 3 timmar.