Varför ska vi återanvända trä?

Föreställ dig att du går till en byggherre som inte anser att det är en bra idé att arbeta med återanvändning inom byggbranschen. Eller att du går till en byggherre som inte känner till krav och nyare lagstiftning - eller som inte bryr sig om ifall du och dina kollegor blir utsatta för farliga ämnen i ert arbete.

I denna uppgift ska ni diskutera fördelar och nackdelar med återanvändning av trä och använda all den kunskap ni hittills har fått om återvinning av trä inom byggbranschen.

Att prata och debattera med dina klasskamrater ska träna dig i att använda facktermer och få dig att överväga vilka argument som finns på båda sidor av debatten. Du ska utmana din egen inställning till återanvändning och hållbart byggande under processen.

Lärarhandledning:

10. Trä_SE.docx

Debattuppgift om återanvändning av trä och hållbart byggande (45 min.)

Del 1: Arbeta tillsammans två och två (15 min.)

  • I den första delen av uppgiften ska ni tillsammans två och två komma på argument för och emot att arbeta med återanvändning och ökad hållbarhet inom byggbranschen. Ladda ner filen "ämnen" (till höger) och skriv minst 5 argument för eller emot hållbarhet.
  • Med hjälp av dessa ämnen utveckla era argument så bra som möjligt och skriv gärna ner motargumenten också.


Del 2: Gemensamt i klassen (15 min.)

  • Presentera era argument för klassen. Läraren skriver upp ämnena på tavlan och skriver era argument för och emot hållbarhet under varje kategori. Ni får gärna bidra med motargument under tiden.


Del 3: Individuellt (5 min.)

  • Nu ska ni var för sig välja de 3 argument som ni tycker är bäst för att argumentera för eller emot att arbeta med återanvändning. Ni får välja argument som är både för och emot. Skriv ner ditt val och skriv en mening om varför du har valt varje argument.
  • Fundera över om det är argument som du tror att du skulle kunna använda? Saknar du mer kunskap för att känna dig säker på att använda dem? Vad skulle det krävas för att du skulle använda de argumenten i en debatt om återanvändning av trä och hållbart byggande?


Del 4: Gemensamt i klassen (10 min.)

  • Presentera i klassen vilka argument du har valt och varför du har valt dem.

Övningens varaktighet:

ca. 45 min.

Ämnen som kan användas som argument

Ämnen och inspiration_SE.docx