Design för demontering - konstruktionsritning

I denna övning ska du utföra konstruktionsskisser och ritningar med fokus på principerna för design för demontering.

Ritningarna ska användas i nästa övning, där en mock-up ska byggas baserat på ritningsmaterialet.

Lärarhandledning:

5. Trä_SE.docx

 

Design för demontering

Konceptet Design för demontering, eller som det kallas på engelska, Design for Disassembly, innebär att en konstruktion är utformad på ett sätt som möjliggör att konstruktionen kan separeras och att materialen sedan kan användas till en annan konstruktion. Konstruktionen ska alltså kunna separeras utan att de använda materialen förstörs. Syftet med Design för demontering är att bidra till att minska användningen av främst icke förnybara resurser och att minska mängden avfall. För byggbranschen innebär Design för demontering att byggvaror och material i en byggnad ska tas ut, sorteras och återanvändas. Detta kan ske genom direkt återanvändning, dvs. att byggvaran används igen utan ytterligare bearbetning, eller genom att återanvända rena materialflöden, dvs. att materialen återanvänds i nya produkter efter bearbetning.

Design för demontering bör tas med i övervägandet vid konstruktioner med trä i mycket högre grad än vad som görs idag. Till exempel är det viktigt att fogar är synliga, enkla och inte dolda. Träet bör vara rent och inte tillsatt oönskade ämnen. Synliga fogar kan till exempel skruvas eller bultas ihop så att de lättare kan separeras och återanvändas.

Nedan följer exempel på trä som används på ett sätt som möjliggör att träet kan separeras och återanvändas.

Varaktighet:

2 timmar och 40 minuter.

Exempel

Förråd

Förråd byggda med väl återanvänt trä. Väggarna är konstruerade som element som enkelt kan separeras, flyttas eller återanvändas. Den bärande konstruktionen i väggen är gjord som en ram av återvunnet virke. Stolparna och de bärande balkarna står på jordskruvar, vilket gör dem enkla att skruva upp och återanvända. Beklädnaden består av sorterade terrassbrädor och golvbrädor som är fastskruvade och gjorda som moduler som är lätta att flytta och återanvända.

Fasadklädsel med träflis

Fasadklädsel med träflis består av korta bitar av återvunnet trä på 600 mm. Vanligtvis är fasadbeklädnad långa brädor på 4-5 meter, men genom att använda avfall kan man minska mängden träavfall och minimera användningen av nytt trä.

Et skur beklædt med genbrugstræ.
To mænd der bygger en væg på et skur.

Brända fasadelementer

Brända fasadelementer i moduler av 600x1200 mm tillverkade av återvunnet trä. Elementen produceras på en verkstad och monteras sedan på fasaden. Elementen är lätta att byta ut och montera igen. Bränt trä är en mer hållbar typ av impregnering än andra metoder. När de övre millimetrarna av träet kolnar, bränns sockerämnena i träet samtidigt, så skadliga mikroorganismer inte har något att leva av. På så sätt ruttnar inte träet.

Bärande konstruktioner

Bärande konstruktioner utförda med beslag och synliga samlingar är lätta att separera och återanvända. De synliga samlingarna är ihop-bultade och används samtidigt som en del av den arkitektoniska utformningen för byggnaden. Det går också att skapa gitterbalkar och gittersparrar av återvunnet virke och brädor.

Golvplankor

Massiva golvplankor av hög kvalitet är bra och enkla att återanvända om de inte är ihoplimmade. De måste rengöras och tvättas, varefter de kan monteras igen i en byggnad.

Uppgiften (2 timmar och 40 minuter)

Förberedelse (20 minuter)

 1. Beskriv ett exempel där du har upplevt att material och konstruktioner var svåra att demontera
  • Hur var de svåra att demontera?
  • Hur skulle det kunna göras smartare?
 2. Berätta och diskutera era erfarenheter och lösningar i klassen.

Tillsammans i grupper om 2 personer (2 timmar)

 1. Sök på nätet efter andra lösningar som är designade för att demonteras i trä. Det kan vara allt från grund, balkar, ytterväggar, golv, fönster, beläggningar, möbler, interiör och tak-detaljer m.m.
 2. Gör 3 skissförslag för olika byggdelar där ni fokuserar på smarta lösningar som kan skiljas åt och återanvändas igen. Ni får gärna tänka utanför boxen och komma med nya förslag, till exempelvis invändiga och utvändiga beläggningar. Det kan också vara samlingsdetaljer mellan två byggdelar eller en helt annan idé. Tänk gärna i moduler som är lätta att byta ut. Valet är ert, och ni har frihet att vara kreativa. Det ska dock relatera till snickar- och träarbeten.
 3. Visa era skissförslag för klassen och er lärare, som ger feedback. Välj ett skissförslag som ni nu kommer att arbeta vidare med. Förslaget ska bearbetas ytterligare innan ni gör de slutgiltiga konstruktionsteckningarna.
 4. Utför nu slutgiltiga konstruktionsteckningar för en mock-up i ett digitalt ritprogram eller handritning, gärna i 2D och 3D. Denna mock-up ska senare byggas i verkstaden i nästa aktivitet.

Presentation och avslutning (20 minuter)

 1. Presentera era slutgiltiga idéer och ritningar för klassen och läraren.
 2. Utvärdera modulen i klassen och kom med förslag till förbättringar av modulen.