Kan det återanvändas?

En quiz om begagnade material: Ska de till återvinning, återanvändning eller deponering?

Lärarhandledning

5. Tegel_SE.docx

Varaktighet: 20 minuter

Quiz: 15 minuter

Uppsummering: 5 minuter

Kan det återbrukas?

Syftet med frågesporten är att lärlingen ska fundera på om materialet kan återbrukas, återvinnas eller deponeras.