Casestudie om återanvändning och återvinning

Lär dig skillnaden mellan återanvändning och återvinning genom ett antal exempel på båda. Syftet är att ge dig en förståelse för vad återanvändning och återvinning innebär genom att titta på ett antal exempel som är bekanta både från bygg- och vardagslivet.

Lärarhandledning:

2. Tegel_SE.docx

 

Bild 1

Seks avfallsspann til sortering av avfall.

På bilden ser vi en återvinningsstation där det finns möjlighet att sortera avfallet i olika fraktioner. Syftet med uppdelningen är att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för återanvändning och återvinning. Glas, järn, plast, papper, kartong, matavfall och annat kan alla återanvändas och därmed tjäna ett syfte. Nästan allt avfall kan återanvändas om det sorteras korrekt. Hur sorterar du ditt avfall och blir det återanvänt eller återvunnet?

 

Bild 2

En tegning av tre bokser som smiler, der den ene holder et skilt med et gjenvinningssymbol.

Konservburkar är ett bra exempel på avfall som du säkert kommer i kontakt med. Om konservburkarna sorteras korrekt kan de återanvändas till nya burkar. På så sätt undviks behovet av att gräva upp råmaterial och bearbeta dem för produktion av nya konservburkar. Sorterar du dina konservburkar och lämnar dem på en plats där de kan återanvändas?

 

Bild 3

Et bord sett ovenfra. På bordet sitter noen og arbeider på datamaskiner.

De flesta har nog köpt begagnad elektronik. Det finns också återvinning.

Reparationer av elektronik har blivit vanligare de senaste åren. Reparera, eller engelskans refurbishment, innebär att något använt återställs. Flera butiker har öppnats där det finns möjlighet att sälja sin gamla elektronik och köpa elektronik som har rustats upp. Butikerna har skapat en verksamhet av att köpa, reparera och sälja elektronik. Denna affärsmodell främjar återvinning.

 

Bild 4

Et klesstativ med forskjellige gensere på. Foran stativet er det en hånd som holder et skilt hvor det står "second hand" på.

Att köpa begagnade kläder är också återanvändning. Kläder av god kvalitet bärs långsamt. Därför säljs de ofta online och på små marknader. Återanvända kläder kan också vara en cool tröja som du ärver av en bror, syster, kusin eller kusin.

 

Bild 5

En dame som er i ferd med å legge to sekker med klær ned i en konteiner for gjenvinningsklær.

När du lämnar dina gamla kläder i containrar som ställts upp av olika välgörenhetsorganisationer, bidrar du till att säkra återanvändning och återvinning. Kläder som har värde säljs vidare, och kläder som inte kan säljas skickas för återvinning eller annan återanvändning.

 

Bild 6

En rekke med containere på en gjenvinningsstasjon.

När du sorterar ditt avfall och lämnar det i de korrekta containrarna på återvinningscentralen, bidrar du till att säkerställa så mycket återanvändning och återvinning som möjligt. Från återvinningscentralen skickas de olika fraktionerna vidare till andra mottagarcentraler.

 

Bild 7 og 8

Et stort svart mursteinshus med mange vinduer på fem etasjer.
Foto: Gamlemursten.dk

En grå mursteinmur med et mønster på.
Foto: Gamlemursten.dk

Till byggandet av Jakobsens Hus i Carlsberg Byen i Köpenhamn har återanvända tegelstenar använts. Dessa stenar har tagits ner från en annan byggnad, rengjorts och transporterats och efteråt använts som fasadmaterial.

 

Bild 9

En svart mursteinmur med en peis inne i den. Foran peisen står det en skinnsofa.
Foto: Gamlemursten.dk

Här har återanvända tegelstenar använts inomhus för att mura upp en inre skiljevägg med inbyggd öppen spis.

 

Bild 10

En bygning laget av ulike typer oransje murstein. Mursteinene er satt sammen i flere forskjellige mønstre. Bygningen har store vinduer.
Foto: Rasmus Hjortshøj, Arkitekt: Lendager

På bilden syns en fasad byggd med murstensmoduler som är skurna ur befintligt murverk. Modulerna är transporterade och monterade hela. Denna lösning kan användas i scenarier där tegelstenar är murade tillsammans med murbruk som har högt innehåll av bindemedel. Är det återanvändning eller återvinning?

 

Bild 11

En bygning laget av forskjellige typer oransje murstein. Mursteinene er satt sammen i flere forskjellige mønstre. Bygningen har store vinduer. Foran bygningen er det en gårdsplass med stier, en plen og busker.
Foto: Rasmus Hjortshøj, Arkitekt: Lendager

På bilden syns en fasad byggd med murstensmoduler som är skurna ur befintligt murverk. Modulerna transporteras och monteras hela. Denna lösning kan användas i scenarier där tegelstenar är murade tillsammans med murbruk som har högt innehåll av bindemedel. Är det återanvändning eller återvinning?

 

Bild 12

Knuste tegl brukt som underlag i en kommende grønn anleggsplass.

På bilden syns ett exempel på underlaget till ett grönt tak. I underlagsmaterialet är krossad tegel inblandat. Teglet har bra egenskaper för att absorbera och avge vatten. Det ger en bra grund för beväxningen. 

Är det återbruk eller återanvändning?

 

Varaktighet: Cirka 65 minuter.

Läsning: 20 minuter.

Uppgift: 45 minuter.

 

Uppgift (45 min.)

I denna uppgift ska du använda facktermer för att beskriva om det handlar om återanvändning eller återvinning. Syftet är att du ska få facktermer att sitta fast i ditt ordförråd.

Titta på bildexemplen högre upp på sidan för inspiration till dina svar.

Besvara följande ensam (20 min.)

  • Hitta två konkreta exempel du känner till på återanvändning från din vardag.
  • Hitta två konkreta exempel du känner till på återvinning från din vardag.
  • Hitta ett eller flera exempel på återanvändning av tegel i ditt närområde.
  • Hitta ett eller flera exempel på återvinning av tegel från ditt närområde.

Presentera svar för din gruppkamrat (10 min.)

  • Presentera dina exempel för en klasskamrat och argumentera för varför det är återanvändning eller återvinning.

Gå igenom svar i klassen (15 min.)