Projektera en tegelvägg

I det följande ska du rita en prövo-tegelvägg. Du kommer senare att bygga provväggen, så syftet är därför att ge dig en överblick över hur provväggen ska utformas, vilka material som ska användas och hur mycket material som ska användas.

Lärarhandledning:

7. Tegel_SE.docx

Förslag till testvägg

Här kan du se ett förslag på hur en testvägg kan se ut.

Varaktighet: 1 timme och 40 minuter

Förberedelse: 20 minuter

Uppgift: 1 timme och 20 minuter

Uppgift (1 timme og 20 minuter) 

Du måste skapa ritmaterial av en mindre vägg, som är uppdelad i minst 3 fält och gärna upp till 5. Vart och ett av fälten representerar en exponeringsklass. Du måste använda samma typ av tegel för alla fält, men murbruket måste hålla i alla fält. Det får inte finnas två fält med samma typ av murbruk.

Syftet med väggen är:

  • För att ge dig möjlighet att prova murverk med olika typer av bruk
  • Att uppleva hur stor skillnad det är att separera stenarna och rengöra dem igen när olika murbruk har använts
  • För att ge dig en tydlig inblick i hur murbruket påverkar de senare möjligheterna till återanvändning

Du bestämmer själv hur stora fälten ska vara. Det finns dock ingen anledning att göra dem väldigt stora, eftersom detta inte är användbart. Prata med din lärare om hur stor eller liten uppgiften ska vara.

Ett av fälten måste vara exponeringsklass MX3.2. 

Murbrukstyperna hittar du i svaren på uppgiften för Design för separation.

Lycka till!