Orienteringsrunda

I denna uppgift ska ni arbeta i grupp och hitta platser i ert närområde där ni kan få tag i återanvänt kakel. Syftet är att undersöka möjligheterna att använda dessa material i nybyggnads- eller renoveringsprojekt.

Lärarhandledning

6. Tegel_SE.docx

På jakt efter återanvänt tegel

I denna uppgift ska ni arbeta i grupp och hitta platser i ert närområde där ni kan få tag i återanvänt tegel. Syftet är att undersöka möjligheterna att använda dessa material i nybyggnads- eller renoveringsprojekt.

Följ dessa steg:

 • Undersökning:
  • Ta reda på var återanvänt tegel kan vara tillgängligt. Det kan vara med företag eller organisationer.

 • Besök och samtala:
  • Gå ut och prata med personalen på de platser du har identifierat. Få information om mängden återanvänt tegel, egenskaper och pris.

 • Gemensam uppsummering:
  • Sammanfattningsvis ska klassen diskutera och sammanfatta var man kan få tag på återanvänt tegel, hur mycket som finns tillgängligt, och vilka egenskaper och pris det har.

Uppgiften syftar till att skapa delad kunskap i klassen om återanvänt tegel i närområdet. För att lösa uppgiften måste du försöka hitta olika typer av återanvänt tegel och svara på frågor om kvantitet, kvalitet och pris.

Ladda ner de två dokumenten för att få idéer om var du kan hitta återanvänt tegel, vilka typer av tegel du ska leta efter och vilka frågor du ska svara på om materialen du hittar.

Du hittar även listorna nedan.

Uppgiftens varaktighet:

Cirka 5 timmar

Lista med information, som ska samlas in från varje plats

Introduktion

Denna lista med information måste fyllas i för varje leverantör av återanvänt tegel som gruppen hittar. Listan innehåller frågor om bland annat kvantitet, pris och kvalitet. Denna information är viktig för hantverkarna att känna till, så att du kan vara säker på att du kan leverera det som avtalats med kunden. 

Listan ska fyllas i så bra som möjligt. Det är inte alltid säkert att alla frågor kan besvaras, men det är viktigt att så mycket information som möjligt inhämtas. Det kan också vara så att ni i gruppen anser att det finns viktig information om återanvänt tegel som saknas på listan. Om så är fallet, lägg gärna till i listan.

Lista med frågor:

 1. Vilka typer av återanvänt tegel finns på plats? (Takpannor, formade tegelpannor, tegelstenar och vilka format finns de i?)
 2. Vilken är den nuvarande mängden återanvänt tegel på plats? Och vilka konkreta byggprojekt kan genomföras med den mängden?
 3. Hur uppskattar personalen på plats vilka mängder återanvänt tegel som kommer att komma in i framtiden?
 4. Vilka egenskaper har det återanvända teglet? (färger, format, tryckstyrka, godkännande i förhållande till exponeringsklasser)
 5. Vad tycker personalen på plats att återanvänt tegel kan användas till?
 6. Vad tror ni i gruppen att återanvänt tegel kan användas till?
 7. Vad är priset på det återanvända teglet?

Inspiration

Den här listan är tänkt som inspiration för vilka typer av återanvänt tegel du kan leta efter, och var återanvänt tegel i allmänhet kan placeras. Idéerna är skrivna utifrån var det i allmänhet går att hitta återanvänt tegel. Det kanske inte är samma i ditt lokala närområde; dina egna idéer kan därför vara lika bra.

Lista med idéer till vilka typer av återanvänt tegel ni kan försöka att hitta:

 • Tegel
 • Beklädnadstegel (fasadtegel)
 • Takpannor
 • Beläggningstegel

Lista med idéer till möjliga platser för återanvänt tegel:

 • Den lokala byggmaterialhandlaren
 • Den lokala återvinningscentralen - vissa återvinningscentraler har en specifik avdelning för direkt återanvändning av byggmaterial, andra har specifika kärl där man kan lämna det (samla andras kasserade saker). Andra har en helt tredje lösning. Prata med personalen om hur de har det på din lokala central.
 • Återbruksförhandlare
 • Tegelbruk - vissa tegelbruk säljer även återanvänt tegel
 • Rivningsföretag