Välj de rätta materialen och kombinationerna.

Lärarhandledning:

1. Tegel_SE.docx

Hur man väljer rätt produkter

Nedan kommer ni att läsa lite mer om hur och varför man väljer de rätta produkterna samtidigt som man tar hänsyn till möjligheterna för återanvändning och återvinning. När ni har läst texterna ska ni besvara uppgifterna som finns längst ner på sidan.

När du väljer tegel och murbruk är det viktigt att säkerställa att materialen kan motstå den exponering de utsätts för. Med exponering avses den vind, väder och användning som tegelstenarna måste klara av. Genom att säkerställa att materialen har de nödvändiga egenskaperna undviker man skador på murverkskonstruktionerna.

Information om materialens egenskaper finns i deras produktdatablad eller i materialets prestandadeklaration. Databladen kan du hitta på leverantörens webbplats.

 

Under finns en tabell som beskriver de olika exponeringsklasserna:

Klass 

Mikroskick för murverket 

Exempel på murverk i detta skick

MX1 

I en torr miljö

Innerväggar i byggnader för vanligt boende och kontor, inklusive ytterväggar med ihåliga stenar som har liten sannolikhet att bli fuktiga. Putsade ytterväggar som inte utsätts för måttligt eller kraftigt regn och som är isolerade från fukt från intilliggande murverk eller material.

MX2 

Utsatt för fukt eller vattenpåverkan

 

MX2.1 

Utsatt för fuktighet, men inte för frost/upptiningscykler eller yttre källor till signifikanta nivåer av sulfater eller aggressiva kemikalier

Invändigt murverk som utsätts för höga halter av vattenånga, till exempel i en tvättstuga. Utvändigt murverk som skyddas av taköverhäng och inte utsätts för kraftigt regn eller frost. Murverk under frostzonen i väldränerande, icke-aggressiv jord.

MX2.2 

Utsätts för exponering för tungt vatten, men inte för frys-/upptiningscykler eller externa källor till betydande halter av sulfater eller aggressiva kemikalier.

Murverk som inte utsätts för frost eller aggressiva kemikalier, och som placeras i ytterväggar med skydd eller överhängande tak, i bröstvärn, i fristående väggar, i mark, under vatten.

MX3 

Utsätts för vatten och frys-/upptiningscykler

 

MX3.1 

Utsätts för fukt- eller vattenexponering och frys-/upptiningscykler, men inte för externa källor med betydande halter av sulfater eller aggressiva kemikalier.

Murverk klassificerat som klass MX2.1 utsatt för frys-/upptiningscykler.

MX3.2 

Utsätts för kraftig vattenpåverkan och frys-/upptiningscykler, men inte för externa källor med betydande halter av sulfater eller aggressiva kemikalier.

Murverk klassificerat som klass MX2.2 utsatt för frys-/upptiningscykler.

 

MX4 

(tilläggs-klass)

Utsatt för saltmättad luft, havsvatten eller torrsalt

Murverk i kustområden.

Murverk i omedelbar närhet av vägar som blir saltade om vintern.

MX5 

(tilläggs-klass)

I en aggressiv kemisk miljö.

Murverk i kontakt med jord eller fylljord eller grundvatten, där fukt och betydande halter av sulfater finns. Murverk som är i kontakt med mycket sur jord, förorenad jord eller grundvatten. Murverk nära industriområden där aggressiva kemikalier transporteras genom luften.

 

Skiss med exempel på exponeringsklasser:

Skitse med eksponeringsklasser

Varaktighet: 45 minuter

Video: 5 minuter

Läsning: 10 minuter

Uppgifter: 25 minuter

Vad är en exponeringsklass?

En exponeringsklass beskriver vad en byggnadskonstruktion utsätts för. En exponeringsklass hjälper oss med andra ord att förstå vilken typ av miljöpåverkan byggmaterialen måste tåla, så att vi kan designa och bygga mer effektivt och hållbart.

Uppgift (35 min)

Du har nu sett videon om materialer och kombinationer och läst texten ovan.

Självständigt (20 min)

Du ska nu använda 15 minuter för att svara på 5 frågor som handlar om återanvändning av tegelstenar. Kopiera frågorna till Word och skriv ner dina svar så att du kan använda dem senare. Syftet är att du ska bli medveten om vilka krav som ställs på tegel och murbruk, och vilken påverkan murbruken och tegelsorterna har på återanvändning.

1. Vad kan göras för att rengöringsarbetet ska bli lättare? Och kan det eventuellt göras något under murarbetet?
2. Vilka funktionella krav kan finnas på en tegelstensvägg?
3. Vilka enheter används för att mäta materialens egenskaper? (avseende bärande-, isolerande och brandavskiljande egenskaper samt motståndskraft mot exponeringsklass)
4. Hur säkerställer man att sten och murbruk kan användas för en tegelstensvägg med specifika krav?
5. Hur säkerställer man att materialen uppfyller kraven för konstruktionen samtidigt som man säkerställer bästa möjliga förutsättningar för återanvändning?

Gemensam samling i klassen (15 min)