Debatt om återanvändning av byggmaterial 

Tänk dig att du stöter på en byggherre som inte tycker att det är en bra idé att jobba med återanvändning i byggandet. Eller att du stöter på en byggherre som inte känner till kriterier och nyare lagstiftning, eller som inte bryr sig om du och dina kollegor utsätts för farliga ämnen i ditt arbete.

I det här uppdraget ska du debattera för- och nackdelar med att återanvända tegel och ta tillvara all kunskap du hittills fått om återanvändning av tegel i byggandet. Du ska därför välja en sida (antingen för eller emot återanvändning) och argumentera för ståndpunkten så gott det går, för att få en förståelse för de argument som kan användas från båda sidor av saken.

Att prata och debattera med dina klasskamrater ska träna dig att använda facktermer, utöka och utveckla dina argument och förbereda dig för att delta i ett samtal eller diskussion om återanvändning av tegelstenar i byggandet.

Lärarhandledning:

12. Tegel_SE.docx

Debattuppgift om återanvändning av tegel och hållbart byggande 

Del 1: 2 och 2 (ca 15 minuter)

 • I den första delen av uppdraget ska ni i par komma med argument för och emot att arbeta med återanvändning och ökad hållbarhet i byggandet.
 • Ladda ner filen "Ämnen" (ute till höger)
 • Läs uppgiftstexten
  • Skriv sedan minst 5 argument för eller emot återanvändning av tegel utifrån dessa ämnen. Se till att utveckla dina argument så bra du kan och skriv gärna motargument också.

Del 2: Gemensamt i klassen (ca 15 minuter)

 • Presentera dina argument för klassen. Läraren skriver ämnena på tavlan och skriver dina argument för och emot hållbarhet under varje kategori. Du får gärna komma med motargument längs med vägen.

Del 3: Var för sig (5 minuter)

 •  Du ska nu individuellt välja de 3-5 argument som du tycker är bäst att argumentera för eller emot att arbeta med återanvändning. Du får gärna välja argument som är både för och emot. Skriv ner dina val och skriv en mening om varför du har valt varje argument.

Del 4: Gemensamt i klassen (10 minuter)

 • Presentera ett argument för klassen som du tycker är ett bra argument, om du känner för det.
 • Prata i klassen om vilka argument du tror att de flesta har valt – varför? Är det här bra argument?
 • Prata i klassen om du blivit smartare på argument för och emot återanvändning?
  • Skulle du kunna tänka dig att använda något av dessa argument i ett samtal med någon?

Uppgiftens varaktighet:

ca. 45 min.

Ämnen som kan användas som argument 

Ämnen och inspiration_SE.docx