Uppbyggnad

Du ska nu börja med konstruktionen av testväggen du ritade i föregående uppgift: Projektera en tegelvägg.

Lärarhandledning:

8. Tegel_SE.docx

 

Praktisk uppgift

Innan du sätter igång med murararbetet måste du ta en titt på några scheman som du kan ladda ner till höger.

Syftet med denna uppgift är att få dig att fundera över skillnaderna i de olika typer av murbruk som används för att bygga upp provmuren, före och under uppbyggnad.

Innan och efter att varje enskilt fält murats upp ska du svara på tillhörande frågor i formulären. Svaren skrivs med nyckelord så att de lätt kan återges senare för dina klasskamrater.

Varaktighet: 4 timmar

Förberedelse: 10 minuter

Praktisk uppgift: 3 timmar och 25 minuter

Samling: 25 minuter