Begreppsquiz

Lärarhandledning:

11. Tegel_SE.docx

 

Begreppsquiz (30 min)

Detta är ett flervalsquiz, vilket innebär att du kommer att få en rad frågor, där det finns olika svarsalternativ för varje fråga. Syftet med frågesporten är att träna din förmåga att beskriva och förklara facktermer i samband med återanvändning.