Återanvändning av tegel

Här nedan hittar ni mer kunskap om återanvändning av tegel och de miljömässiga fördelarna med detta.

Lärarhandledning:

3. Tegel_SE.docx

 

VIDEO: Hur gynnar återanvändning av tegel miljön?

VIDEO: Hur kan tegel återanvändas?

Miljömässiga fördelar med att återanvända tegel

Nu behöver du lära dig mer om hur återvinning av tegel är en fördel för klimatet och resursförbrukningen. Syftet är att du ska kunna jämföra nya och återvunna material och bedöma vilket som är bäst för miljön.

Klimatpåverkan

Det är mycket fokus på risken för klimatförändringar i vårt samhälle. I alla nordiska länder ägnas därför stor uppmärksamhet åt hur klimatpåverkan från byggmaterial kan minskas.

Klimatpåverkan från ett byggmaterial kan beräknas utifrån en livscykelanalys; även kallad LCA. LCA är en bedömning av potentiella miljöpåverkan och är en modell eller en formel i vilken data (siffror) från bland annat specifika byggmaterial ska infogas.

Uppgifterna om ett byggmaterials klimatpåverkan finns i ett produktdatablad som kallas Miljövarudeklaration. Det förkortas EPD. I vissa fall finns det ingen EPD för ett byggmaterial, eftersom det är upp till tillverkaren att själva finansiera och producera EPD-dokumentationen. I dessa fall måste generiska data användas. Generiska data är medeltal som till exempel kan finns i den tyska databasen Oekobaudat.de.

För att göra en enkel klimatberäkning behöver du:

  • En EPD eller annan data om det valda tegelmaterialen
  • Kunskap om den mängd material som ska användas
  • Eventuellt omvandling av den deklarerade enheten till en annan enhet (exempel: från ton till antal)
  • Kännedom om de nationella kraven för vad som ska inkluderas i beräkningen

Längd: 20 minuter

Video: 10 minuter 

Läsning: 10 minuter

Lär mer om EPD'er

En EPD innehåller mycket information. Bland de mer relevanta i ett lärande sammanhang är Declared Unit eller på svenska deklarerad enhet även kallad funktionsenhet och ordningen med miljöpåverkan.

Dessa två innehållspunkter hänger ihop, eftersom det är den deklarerade enheten som bestämmer mängden material som miljöpåverkan beräknas på. Det är naturligt att miljön belastas hårdare av produktionen av 10 pallar tegelstenar än av 1, och därför är det väsentligt att ha kontroll över vad den deklarerade enheten är.

 

Exempel på en deklarerad enhet i en EPD.